Ukjent med Dragados-sprekk

— Det er helt ukjent for oss at Dragados-arbeidet som gjenstår påKristin- modulen, vil gi merkostnad på 300-400 millioner kroner.