Næringsbygg ved Viking stadion

Stadionparken butikksenter vil få tre kontor— og næringsbygg oppå seg.