Gigantisk norsk vannfunn i Afrika

Norsk kunnskap ligger bak oppsiktsvekkende funn av et enormt, dyptliggende grunnvannsmagasin i Tanzania. Vannmengdene anslås foreløpig til minst seks ganger Mjøsas.