• Glen Musk

Arild skor seg på ICAs nedtur

Kjøpmann Arild Ervik i Trondheim opplevde at salget økte med 20 prosent da han gikk over fra ICA-eide Rimi til Bunnpris.