Fare for flere streiker

Vanskelige meklingsinnspurter i pressen, i hotell— og restaurantnæringen, i trykkeribransjen og for industrifunksjonærer skaper kø hos Riksmeklingsmannen.