Ber Stortinget om å hindre nye streiker på sokkelen

Norges Rederiforbund mener at det er for lett for oljearbeiderne å gå til streik. Forbundet krever lovendringer.