Slunkne magasiner og høyere strømpris

Snøsmeltingen er nesten over, kraftmagasinene er slunkne og strømprisene stiger. En dårlig sommer kan bli redningen.