Tilbake på jobb etter avskjed

Anders Føreland var trykker og tillitsvalgt på Skanem. Så kom han iså bitter konflikt med ledelsen at det endte med avskjedigelse. Menhan kom sterkt tilbake.