«Alle» eldre vil ha tidligpensjon

Bare én av seks nordmenn ønsker å jobbe til de fyller 67, viser en fersk undersøkelse. Forsikringsselskapet Vital tror at faktisk pensjonsalder vil fortsette å synke dersom AFP-ordningen beholdes.