Lyse-overskudd på 237 millioner

Lyse Energi fikk et overskudd på 237 millioner kroner i første halvår i år.