Kamp om gass-transport til havs

Fleire tunge aktørar kastar seg nå inn i kampen om skipstransport av gass på nye og billegare måtar.