De praktiske fagene taper i framtidsskolen

Alle er glade dersom elevene blir flinkere i norsk og matte, og får mer gym. Men de praktiske fagene blir taperne i framtidens skole.