Stort oljeutslipp fra Norne-feltet

Oljeutslippet ved det Statoil-opererte Norne-feltet i Norskehavet i november, var større enn først antatt.