• Norsk skipsfart ønsker seg samme ordning som i Danmark hvor rederiene ikke betaler skatt og arbeidsgiveravgift for danske sjøfolk.

Frykter for jobbene til norske sjøfolk

Ordningen med refusjon til rederier som gir arbeid til norske sjøfolk har ikke vært indeksregulert på fire år.