• Roar Håland er regiondirektør i EDB Ergogroup.

EDB Ergogroup skal ansette 100 nye

Leter både lokalt og internasjonalt for å finne folk med riktig kompetanse.