Nå er det satt ny fagarbeider-rekord

Det har aldri blitt utdannet flere fagarbeidere enn i fjor.2656 personer besto fag— og svenneprøvene i fylket. Det eren økning på 27 personer sammenlignet med 2010.