Mest penger å tjene i Florida

Ifølge tall fra Norsk Megling har ferieboligmarkedet i Florida falt med 30-50 prosent siden 2008, og markedet er nå på vei oppover.