• Minibanker og nettbanker virker ikke.

Halvparten av alle minibanker er ustabile

Også nettbank for privatkunder er nede hos mange av landets banker.