• Høringsforslaget innebærer at lugardeling som hovedregel ikke skal være tillatt, men åpner opp for å dele lugar i visse tilfeller på såkalt ”kald plattform”. Arbeidsdepartementet åpner for hotbedding på BP-plattformen Skarv (bildet). Fredrik Refvem

Lugardeling splitter oljefolket

Flere oljearbeidere reagerer på nye regler for lugardeling på plattformer. Nå påkaller de politikerhjelp.