- Innvandring presser norske lønninger nedover

Forskere ved Frischsenteret slår fast at arbeidsinnvandring presser norske lønninger nedover. Verst er det for norske arbeidere med lav utdannelse og innvandrere som fra før er etablert i Norge.