Dalane vil forlenge nyskapingsperioden

Ved siden av nye arbeidsplasser er kompetanseheving i næringslivet viktigste resultat av fire år med omstilling i Dalane.