LO famlar i kampen mot billeg arbeidsinnvandring

LO-leiar Gerd Liv Valla har ingen klare svar på korleis ein kan få bukt med innvandringa av billeg arbeidskraft til Norge.