66 oljemilliarder til staten

Statens direkte eierandeler i oljefeltene førte til at 66 milliarder kroner strømmet inn i statskassen i fjor.