Rydder i revidert

Fram og tilbake i stortingskorridorene går finanspolitikerne med sine enorme papirbunker. De blir ikke enige med det aller første.