Mer fornemt i byen

Byfolk har større og mer fornemt forbruk enn folk på bygda, og storbyfolk mer enn småbyfolk.