Kitron vil hente penger

Industrielektronikkprodusenten Kitron tapte 62 millioner kroner andre kvartal. Selskapet planlegger en emisjon verd 150 millioner kroner.