Stavanger er selve læreboka

En delegasjon med representanter fra Murmansk og Finnmark har vært i Stavanger denne uken for å lære mer om oljevirksom— heten.