Fremragende formidler priset

— Denne prisen gir meg glede og oppmuntring, sier førsteamanuensis Erik Fossåskaret som liker godt at årets formidlingspris går til det han kaller allmenn og brukerorientert formidlingsarbeid, framfor publisering av en eller annen vitenskapelig, akademisk artikkel.