Rekordmange elever mener de mobbes

47 elever har i løpet av de siste tre månedene kontaktet StiftelsenLandsforeningen Rettferd for Taperne fordi de mener de mobbes påskolen. 30 av elevene har søkt om økonomisk erstatning frakommunene.