Ledelse viktig, ikke makt

Professor Stein Ringen mener at politikere og ledere er for nølende i debatten om Norge som et flerkulturelt samfunn. Vi trenger en sterk moralsk ledelse som gir klare signal.