Lærerutdanning på feil kurs

Nyutdannede lærere skal ut i en skole der den tradisjonellelærerrollen med tavleundervisning foran elever på rekke og rad er iferd med å forsvinne. I større grad blir læreren veileder, som skalhjelpe elevene med å ta ansvar for egen læring.