Jernstøperiet må gå i pluss

Dersom Serigstad Jernstøperi AS ikke tjener penger i løpet av dette eller neste regnskapsår, kan bedriften med om lag 60 ansatte bli solgt eller nedlagt.