Forslag om mer fleksible pensjonsordninger

Regjeringen foreslår å gjøre reglene for private pensjoner i arbeidsforhold mer fleksible, og tror at endringen kan føre til at flere bedrifter oppretter pensjonsordninger for sine ansatte.