Inntektsøkning på 10 milliarder, men like fornuftige

Rentefallet har gitt oss en inntektsøkning på 10 milliarder kroner dette året. Men trauste nordmenn sparer og forbruker omtrent som før.