Etterkommer ikke Stortingsvedtak

En rekke Stortingsvedtak foreslås reversert i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.