Selger brukt plattform

I løpet av to måneder stenges Frøy-feltet i Nordsjøen, og Frøy kan bli første plattform i sitt slag som flyttes og tas i bruk på et nytt felt.