Flere vurderer å flytte til Kvål

Flere Sandnes-bedrifter er aktuelle arvtakere i den gamle sykkelfabrikken på Kvål når Øglænd DBS i løpet av et par måneder flytter ut.