Gode avlinger

et blir et «godt normalår» for både gras, korn, poteter og grønnsaker på Jæren hvis himmelen ikke åpner seg og kulda kommer overrumplende.