Fjerning av Ekofisk

I dag begynner Phillips anbudsprosessen for å få fjernet første delav Ekofisk 1. Kontrakter for nærmere 2 milliarder kroner kan værepå trappene.