Nytt flaggskip for Laerdal Medical

Den mannlige simulatordokken SimMan åpner for helt nye muligheterinnen akuttmedisinsk opplæring.