- Ikke selg nå

Selv om aksjefondene har gått jevnt nedover det siste året, errådet å ha is i magen en stund til.