Kraftig nedgang i matvareprisene

Konsumprisindeksen falt med 1,4 prosent fra 15. juni til 15. juli. De siste 12 månedene økte konsumprisindeksen med 2,7 prosent.