Satsar framtida på fisket i Nordsjøen

Ny fiskebåt til 60 millionar kroner kan sikra framtida til trålskipperane Helge Vikshåland og Alexander Vedøy frå Karmøy. Men landsmøtet i Norges Fiskarlag avgjer kor nordsjøtrålarane får fanga.