Mer til bistand

Norge vil gi mer penger til humanitær bistand neste år, særlig for å hjelpe sivilbefolkningen i Afghanistan.