Oljå trenger flere folk

Oljeindustrien trenger flere folk innen kjerneområdene boring, geologi, reservoar-teknikk og produksjon — særlig dem med høyere utdanning.