Skal hogge smelteomn

Saudafirmaet Offshore Refurbishment & Recycling AS (ORR) skal riva ein av omnane ved smelteverket som ikkje lenger er i bruk.