-Chartertrafikken sårbar fra Sola

Uroen blant de Braathens-ansatte kan få følger for charter-trafikken fra Stavanger Lufthavn Sola på nattetid i sommer.