Saksøker fylket

Oslo Energi stevner Rogaland fylkeskommune for retten og krever 2,8 millioner kroner fordi fylket skiftet kraftleverandør.