45.000 for lite i pensjon

Rundt én million nordmenn har sin hovedinntekt fra Folketrygden. De taper i lønnskampen og kommer langt dårligere ut enn lønnsmottakere.