Enighet i sokkeloppgjøret

OLF og arbeidstakerorganisasjonene NOPEF, OFS og Lederne kom tilenighet i meklingen i årets sokkeloppgjør natt til mandag 17. juni.